Hiểu biết về tóc

VÌ SAO XUẤT HIỆN TÓC BẠC SỚM?

Theo tự nhiên, tóc bạc thường đến ở độ tuổi từ 40 trở đi. Nhưng thực tế có rất nhiều trường hợp tóc bạc sớm...