Hiểu biết về tóc

LÀM SAO ĐỂ PHỤC HỒI TÓC KHÔ XƠ???

Tóc khô xơ là hiện tượng phổ biến lâm sàng với tất cả mọi người, nhưng đến thời điểm mùa đông tóc không những khô...